Påskeæg 

og

 gækkebreve:

Påskeæg kan være en gave i forbindelse med et gækkebrev.
Til Påskens optakt hører nemlig gækkebrevene, hvis forgængere er de såkaldte "bindebreve", der går tilbage til 1600-tallet.
Kunne man ikke gætte afsenderens identitet, skulle der bødes med et lille gilde, et kys eller et påskeæg.
At bruge påskeæg som bod blev formentligt udbredt med brugen af de såkaldte kommercielle gækkevers, som kunne købes hos forlæggere, bog- eller papirhandlere.
Julius Strandberg udgav i 1870 sådanne gækkebreve, hvor der forneden er trykt, hvordan man bør gebærde sig med gækkebreve:

"Ifølge de gamle Regler for de, som ville sende Vintergiække, skal Afsenderen, dersom han inden Paaske bliver opdaget, yde Modtageren Tribut, der sædvanlig bestaar i Paaskeæg eller en Billet til Theatret."

At sende en hilsen på postkort ved Påsketid var i de første årtier af vort århundrede også ganske udbredt.
Før telefonen var postkort en helt uundværlig kommunikationsform, men postkort med påskemotiver har ikke som julekortene bibeholdt samme position.

Tekst: Lene Floris, Nyt fra Nationalmuseet