Hvad er Påsken?

Begrebet "Påske"

Selve begrebet Påske stammer fra 2. Mosebog og betyder "forbigang" (underforstået dødens forbigang). Jøderne fejrer Påsken til minde om udfrielsen af Egypten, mens de kristne fejre Påsken til minde om Jesu lidelseshistorie, død og genopstandelse

 

Skærtorsdag
Navnet er afledt af "skær", som betyder ren, og denne helligdag falder altid på en torsdag.
Denne dag vaskede Jesus disciplenes fødder, og det var endvidere denne dag Jesus blev forrådt af Judas, og nadveren blev indstiftet.

Langfredag
Denne dag blev Jesus korsfæstes - og dagen fejres både som en helligdag og som en sørgedag. I gamle dage spiste man den ringeste mad - for eksempel rugmelsgrød. Det var heller ikke tilladt at strikke, sy, spinde og så videre. Hvis man brød disse regler ville det gå grueligt galt i det kommende år.
Strikkede man på langfredag fik man for eksempel bulne fingre!

Påskelørdag
Det er på denne dag der er tradition for, at man dekorer æg. I gamle dage legede børnene også med æggene. De rullede dem ned af en skråning eller et bræt, og lykkedes det at ramme et andet æg, så fik de det.

Påskedag/påskesøndag
Denne dag fejrer vi, at Jesus stod op fra graven, levende, præcist som han havde lovet disciplene og som det er forudsagt i det Gamle Testamente. Før i tiden brugte man denne dag til at stå tidligt op, for at se morgensolen danse. I vore dage er denne skik flyttet til pinsemorgen.